ต้องการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยเพียงร้อยละหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ต่อเดือน โทร0899710929 โดยผู้ขอกู้ต้องมีที่ดินในจังหวัดพัทลุงหรือสงขลาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน