-------Advertisement--------

 

วงเงินอนุมัติ : วงเงินอนุมัติสูงกว่ายอดหนื้ที่ต้องการโอน (30,000 – 1,000,000 หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน) 
ผ่อนสบาย : ผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ คำนวณแบบลดต้นลดดอก 
รวดเร็ว : แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นรวดเร็ว หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในใบสมัคร 
สะดวก : ชำระคืนสินเชื่อผ่านธนาคารทั่วประเทศ, บริการหักบัญชีอัตโนมัติ, ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา 
เลือกได้ : สามารถเลือกวันโอนชำระคืนได้ ตั้งแต่ 6, 10, 15, 20, 25 และ 30 ของทุกเดือน 

ยื่นสินเชื่อกับเราวันนี้ รับข้อเสนอพิเศษสุด!! 

– อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10% ต่อปี ใน 12 เดือนแรก นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติ 

– ฟรี!! ไม่มีค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ (ปกติเรียกเก็บ 0.5% ของวงเงินสินเชื่อ) 

– ฟรี!! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ (ปกติเรียกเก็บ 0.5% ของวงเงินสินเชื่อ) 

จุดเด่นและสิทธิประโยชน์ 

***ผ่อนน้อย สบายนาน…น..น ถึง 60 เดือน 
คุณสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระแบบสบายๆ ได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ที่ให้ 
คุณเบาใจ และรับความสุขที่ขยายมากกว่าใคร 
ด้วยยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยกว่า…. กับระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่าใคร 
ในอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน 

***เพียงพอกับทุกความต้องการ ด้วยเครดิตของคุณเอง 
ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,000,000 บาท พร้อม 
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ 
ค้ำประกันใด ๆ 

***สะดวก รวดเร็ว 
ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่คุณได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากของ ในบัญชีเงินเดือน 
หรือธนาคารอื่นที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้ภายหลังการอนุมัติ 

***สะดวก สบาย 
ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม. โดยการหักบัญชีเงินฝากที่ 
คุณเปิดไว้กับธนาคาร หรือโดยการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือจุดบริการ 
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ 

***เริ่มต้นด้วยวิธีง่าย ๆ วันนี้… 
เพียงคุณมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และมีประวัติการเงินที่ดี 
คุณก็สามารถใช้บริการสินเชื่อบุคคลทีเอ็มบี แคช ทู โก ของธนาคาร TMB ที่ 
พร้อมจะให้ทุกแผนการเงินของคุณลงตัว…กว่าที่เคย 

————————————————————————————————————————————————— 
<<<<ขออภัยนะค่ะไม่รับ ติดแบล็คลิส บูโร มีประวัติเสียกับทางธนาคาร หรือ รับเงินเดืิอนเป็นเงินสดเพราะจะมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติ>>>> 

เน้นย้ำ” ต้องมีประวัติการเงินดี… ไม่ติดบูโร ” (หากเคยค้างมาแล้วปิดยอดค้างหมดแล้วก้อไม่สามารถทำได้คะ) 

*การแจ้งผลอนุมัติและการรับเงินสินเชื่อ 
ธนาคารจะจัดส่งจดหมายยืนยันการอนุมัติ/วงเงินสินเชื่อ พร้อมทำการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร ภายใน 1-3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 
————————————————————————————————————————————————— 

คุ ณ ส ม บั ติ ผู้ ข อ สิ น เ ชื่ อ : 

….พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ…. ปัจจุบันต้องไม่มีบัญชีสินเชื่อบุคคล TMB 
1. อายุ 20 – 60 ปี สัญชาติไทย 
2. รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน หากมีโบนัส ค่าคอม โอที คิดรวมให้แต่ต้องมีโชว์ในสลิปเงินเดือน และ Statement 
3. อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สำหรับงานปัจจุบัน 
4. มีประวัติทางการเงินดี ไม่ติดบูโร 
5. มีภาระหนี้ ไม่เกิน 100% ของรายได้ 
– ผ่อนรถ, ผ่อนบ้าน คิดภาระหนี้จากยอดที่ผ่อนต่อเดือน 
– บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด คิดภาระหนี้ 5% จากวงเงินที่ใช้ 
-สินเชื่อส่วนบุคคลคิดภาระยอดผ่อนต่องวด 

เอกสารประกอบการสมัคร 
– สำเนาบัตรประชาชน (หน้าชัดเจน) 
– สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน) 
– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (Statement) หรือ 6เดือน (หากมี OT โบนัส ) 
– สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี 
– ต้นฉบับ/สำเนา ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ/บัตรเครดิต (เพื่อขอเข้าโครงการโอนหนี้ อัตราดอกเบี้ย 10 %) 
ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินที่ต้องการนำเงินกู้ไปชำระหนี้(ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) รับสูงสุด 3 ใบ 

เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
สำเนาใบประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์, วิศวกร ฯลฯ 
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า มรณะบัตร ของคู่สมรส แล้วแต่กรณี 

….สำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว…. 
1. อายุ 20-60 ปี สัญชาติไทย 
2. จดทะเบียนการค้า หรือจดทะเบียนบริษัทแล้ว 2 ปีขึ้นไป 
3. มีเงินทุนหมุนเวียนต่อเดือนอย่างน้อย 100,000 บาท 
4. มีประวัติทางการเงินดี ไม่ติดบูโร 
5. มีภาระหนี้ ไม่เกิน 100% ของรายได้ 
– ผ่อนรถ, ผ่อนบ้าน คิดภาระหนี้จากยอดที่ผ่อนต่อเดือน 
– บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด คิดภาระหนี้ 5% จากวงเงินที่ใช้ 
-สินเชื่อส่วนบุคคลคิดภาระยอดผ่อนต่องวด 

เอกสารประกอบการสมัคร 
– สำเนาบัตรประชาชน (หน้าชัดเจน) 
– สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน หรือสำเนาทะเบียนการค้า (อัพเดทไม่เกิน 90 วัน) 
– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อัพเดทไม่เกิน 90 วัน) 
– สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน (หากมีบัญชีส่่วนตัวใช้เพิ่มได้อีก 1 บัญชี) 
– สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี 
– ต้นฉบับ/สำเนา ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ/บัตรเครดิต (เพื่อขอเข้าโครงการโอนหนี้ดอกเบี้ย 10 %) 
ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อหรือบัตรเครดิตของสถาบันการเงินที่ต้องการนำเงินกู้ไปชำระหนี้(ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) รับสูงสุด 3 ใบ

-------Advertisement--------