-------Advertisement--------

เงินสดพร้อมใช้     ได้เงินทันใจ     ไม่ต้องรอนาน

ติดแบล็คลิสก็กู้ได้    เข้าใจเงื่อนไข   ได้รับเงินชัวร์

ท่านที่มีปัญหาทางด้านเครดิต    กับทางสถาบันการเงิน    และมีความประสงค์     

ต้องการใช้เงินด่วน   เพื่อนำไปใช้จ่ายง่าย    ที่ให้วงเงินสูง   อัตราดอกเบี้ยต่ำ

ให้คุณผ่อนแบบรายเดือน   ชนิดลดต้นลดดอก    รองรับทุกอาชีพ    โดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า    ไม่ต้องใช้เงินมัดจำวงเงินกู้     เงื่อนไขในการอนุมัติง่าย

รูปแบบการให้บริการ    โปร่งใส     ชัดเจน    ยุติธรรม     ไม่ว่าท่านจะอยู่ต่าง

จังหวัด    ขอกู้ได้ทุกพื้นที่     เพียงท่านเข้าใจในเงื่อนไข    และบริการของเรา

เราจะอธิบายให้ท่านเข้าใจ    ก่อนทำเรื่องกู้อย่างแน่นอน

อกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

1.   สำเนาบัตรประชาชน  หรือ  สำเนาบัตรข้าราชการ   รัฐวิสาหกิจ

2.   สำเนาทะเบียนบ้าน

3.   สลิปเงินเดือน  หรือหนังสือรับรองเงินเดือน  ที่ไม่เกิน 6 เดือน

4.   สมุดธนาคารออมทรัพย์ย้อนหลัง  ที่ไม่เกิน 6 เดือน , บัญชีกระแสรายวัน

       สำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพส่วนตัว

5.   หนังสือรับรองบริษัท ,  ภพ.20  สำหรับเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนบริษัท

6.   พ่อค้าแม่ค้า,อาชีพอิสระ ใช้เอกสารสัญญาเช่าหรือบิลส่งของ,ใบเสียภาษี

       ทะเบียนการค้า  เอกสารที่สามารถแสดงรายได้   และมีหน้าร้านชัดเจน

7.   แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

 

หมายเหตุ  :   กรณีที่จะต้องใช้คนค้ำประกัน   เอกสารของผู้ค้ำประกัน   ใช้เหมือนกันกับผู้กู้หลัก

 

ติดต่อเรา    คุณทิพย์   080-446-9578      โทรปรึกษาได้ตลอด  24   ชั่วโมง

-------Advertisement--------