เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 บาท 25 สตางค์ต่อเดือน โทร089 9710929 โดยผู้ขอกู้ต้องมีที่ดินในจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 บาท 25 สตางค์ต่อเดือน โทร089 9710929 โดยผู้ขอกู้ต้องมีที่ดินในจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น