เงินกู้นอกระบบ เงินด่วน

บริษัท ถุงเงิน ถุงทอง

ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน

เรา..คือ เเหล่งเงินทุน ที่เล็งเห็นความสำคัญในทุกๆธุรกิจที่กำลังจะเติบโตหรือต้องการขยายกิจการ เเต่บางช่วงของการดำเนินธุรกิจอาจพบกับปัญหาเเละอุปสัรรต่างต้องการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อขยาบกิจการ

คุณสมบัติ

1. เป็นกจ้าของธุรกิจ

2. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้

3. ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวต้องมีทะเบียนการค้า หรือหน้าร้าน

4. ต้องมีเบอร์บ้าน หรือเบอร์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

เอกสาร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4. ทะเบียนการค้า และรูปถ่ายกิจการ

 083 3017781  คุณบอย

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น