-------Advertisement--------

บริษัท ถุงเงิน ถุงทอง

ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน

เรา..คือ เเหล่งเงินทุน ที่เล็งเห็นความสำคัญในทุกๆธุรกิจที่กำลังจะเติบโตหรือต้องการขยายกิจการ เเต่บางช่วงของการดำเนินธุรกิจอาจพบกับปัญหาเเละอุปสัรรต่างต้องการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อขยาบกิจการ

คุณสมบัติ

1. เป็นกจ้าของธุรกิจ

2. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้

3. ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวต้องมีทะเบียนการค้า หรือหน้าร้าน

4. ต้องมีเบอร์บ้าน หรือเบอร์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

เอกสาร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4. ทะเบียนการค้า และรูปถ่ายกิจการ

083 3017781  คุณบอย

-------Advertisement--------