-------Advertisement--------

Citi advance สินเชื่อเงินสด อเนกประสงค์และโอนหนี้ทุกบัตรเครดิต ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติเร็ว(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

สมัครง่าย รู้ผลเร็ว ภายใน 1 วันทำการ

– ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกันใดๆ

– สมัครง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านทาง Fax/E-Mail

– สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติเบื้องต้นได้ ภายใน 1 วัน

– อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

– ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 12 – 48 เดือน

– วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ สูงสุด 750,000 บาท

 

เอกสารประกอบการสมัครใช้ 2 อย่าง

1. สำเนาบัตรประชาชน รายได้ 15,000 บาท
2. สลิบเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
(บัญชีหมุนเวียนส่วนบุคคลย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ)
ต้องการวงเงินอนุมัติ ติดต่อ คุณพัด 086-0299412 patciti@hotmail.com

-------Advertisement--------