-------Advertisement--------
** ผู้สมัครต้องมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป **

** เอกสารผู้สมัคร **

** 1. สำเนาบัตรประชาชน

** 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

**3. สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด (สำเนาได้) หรือ หนังสือรับรองรายได้ไม่เกิน 1 เดือน

**4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้สมัคร

** เอกสารสำเนา 2 ชุด เพื่อสมัครบัตรเครดิต และ บัตรกดเงินสด **

** สำหรับผุ้มีรายได้ประจำ 10000-14000/เดือน **

** สมัครบัตรกดเงินสดได้แบบเดียว **

** ต้องแนบสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน **

** ถ้ามีข้อสงสัย กรุณาโทรสอบถามได้ หรือ ส่งเมล์มาสอบถามได้ **

** กรุงเทพ กรุณาโทรแจ้ง จะไปรับเอกสารด้วยตนเอง **

** ต่างจังหวัด กรุณาส่งชื่อ ที่อยู่ มาทางเมล์ เพื่อจัดส่งทางอีเอ็มเอส ** ขอบคุณครับ

-------Advertisement--------