-------Advertisement--------

ปล่อยเงินกู้สำหรับนักศึกษาเท่านั้น!!!! อนุมัติเร็วได้จริง รับเงินสดกับมือ!!


รับเฉพาะกทม.และปริมณฑลเท่านั้น


*****ขอเพียงคุณจริงใจ ซื่อสัตย์ และเดือดร้อน ต้องการกู้จริง *****


คุณสมบัติ
1เป็นนักศึกษา
2.อายุครบ 20 ปีเอกสาร
สน.ทะเบียนบ้าน
สน.บัตรประชาชน
สน.บัตรนักศึกษา

ปล่อยกู้ตั้งแต่ 10000-50000 บาท…อนุมัติไวเพียง1-2ชั่วโมง 


085 239 4898 พี่ไออุ่น คะ

-------Advertisement--------