-------Advertisement--------

บริษัท รุ่งเรือง การเงิน จำกัด.
บริการ สินเชื่อ เงินด่วน เงินกู้ สำหรับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้นๆ เพื่อเสริมสภาพคล่องในธรุกิจของท่าน ขั้นตอนการอนุมัติของเราไม่ยุ่งยาก ให้วงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
เงื่อนไข
– มีธุรกิจหรือกิจการเป็นของตนเอง
– ธุรกิจหรือกิจการต้องจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท,หจก.,หรือจดทะเบียนพาณิชย์
– มีหน้าร้านที่ชัดเจน มีที่พักที่สามารถตรวจสอบได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม.
โทรศัพท์. 097-1530795 / 082-0128051
ID Line : 0820128051
E’Mail : rungreuangza@gmail.com
คลิ๊กลิงค์.เว็บไซต์
https://rungreuang.simdif.com
*ทางบริษัทไม่มี นโยบายให้โอนก่อนทั้งสิ้นค่ะ.
ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ ขอบคุณค่ะ.

-------Advertisement--------