-------Advertisement--------

บริษัทรุ่งเรือง การเงินจำกัด.
บริการ สินเชื่อ เงินด่วน เงินกู้ สำหรับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในระยะสั้นๆ เพื่อเสริมสภาพคล่องในธรุกิจของท่าน ขั้นตอนการอนุมัติของเราไม่ยุ่งยาก ให้วงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท

* เงื่อนไข
– มีธุรกิจหรือกิจการเป็นของตนเอง
– ธุรกิจหรือกิจการต้องจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท,หจก.,หรือจดทะเบียนพาณิชย์
– มีหน้าร้านที่ชัดเจน มีที่พักที่สามารถตรวจสอบได้

* ขั้นตอนการกู้
– ติดต่อพนักงานเพื่อพูดคุยรายละเอียด
– ส่งเอกสารให้ทางบริษัท
– ทางบริษัทส่งเช็คเกอร์ไปตรวจสอบหน้างาน
– ถ้าผ่านอนุมัติรับเงินทันที ภายใน 30นาทีหลังจากทำสัญญาค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร: 097-153-0795 / ID LINE: 082-012-8051

-------Advertisement--------