-------Advertisement--------

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยเพียงร้อยละหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ต่อเดือน โทร089 9710929 โดยผู้ขอกู้ต้องมีที่ดินในจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

-------Advertisement--------