ลงประกาศเข้าเว็บไซต์

เงื่อนไขในการโพสต์ประกาศ

*ชื่อหัวข้อ (Post Title) จะต้องไม่ซ้ำกับหัวข้อทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้
*ข้อความประกาศจะต้องมีมากกว่า 300 คำ โดยไม่ซ้ำกับข้อความทั้งหมดบนเว็บไซต์แห่งนี้
*โพสต์ประกาศต้องเกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และเงินกู้เท่านั้น

*เทคนิคการโพสต์ให้กระทู้ของคุณเป็นที่สนใจคือ ควรตกแต่งข้อความให้แปลกตา และเห็นได้ชัด ใสสี ใส่ภาพได้ตามต้องการจะช่วยทำให้ประกาศของท่านแสดงอยู่หน้าแรกๆ ในเว็บ Google (สังเกตุได้จากคำค้นหาที่เพิ่มเข้ามาครับ)

หากผิดข้อใดข้อหนึ่ง ทางเว็บขออนุญาตลบประกาศของท่านออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[user-submitted-posts]

Comments are closed.